Video Phi Nhung hát tại đám cưới Mạnh Quỳnh, chú rể chẳng ngại làm việc này trước mặt quan khách

Video Phi Nhung hát tại đám cưới Mạnh Quỳnh, chú rể chẳng ngại làm việc này trước mặt quan khách

Chú rể cùng song ca với người bạn tri kỷ và cả hai choàng vai nhau, thể hiện sự thân thiết.

Sự kiện:

Phi Nhung

Trong clip, Phi Nhung vô cùng gần gũi và giản dị. Trên sân khấu cô hài hước nói: “Mọi người có muốn Phi Nhung và Mạnh Quỳnh hát song ca không. Phi Nhung xin phép gia đình 2 bên và cô dâu cho Nhung được phép hát với Quỳnh nha. Nhung và Quỳnh 2 đứa rất là thân với nhau. Mạnh Quỳnh buồn là em buồn, Mạnh Quỳnh vui là em vui nên mọi người cứ tưởng em với Mạnh Quỳnh yêu nhau. Nhưng bây giờ đám cưới, em không phải là cô dâu. Người khác là cô dâu chứ không phải là em”.

“).insertBefore(“#zplayer_c14a41_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_c14a41”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1298701&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”;
document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_c14a41″).innerHTML = ”;
}
}
});
videozplayer_c14a41.player.on(“content_third_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_c14a41){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_c14a41_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_c14a41”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1298701&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”;
document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_c14a41″).innerHTML = ”;
}
}
});
videozplayer_c14a41.player.on(“content_complete”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_c14a41){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_c14a41_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_c14a41”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1298701&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”;
document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_c14a41″).innerHTML = ”;
}
}
});

// End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top

var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_c14a41 = document.getElementById(“zplayer_c14a41_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_c14a41.player.on(“AE_impression”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_c14a41){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_c14a41_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_c14a41”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_tracking_impression_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1298701&ma_type_ads=impression&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=731”;
document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_c14a41″).innerHTML = ”;
}
}
});

var v_event_tracking_click_prerollzplayer_c14a41 = document.getElementById(“zplayer_c14a41_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_c14a41.player.on(“AE_clicked”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_c14a41){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_c14a41_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_c14a41”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_tracking_click_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1298701&ma_type_ads=ads_click&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=731”;
document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_c14a41″).innerHTML = ”;
}
}
});

var v_err_log_1zplayer_c14a41 = document.getElementById(“zplayer_c14a41_ga_error1”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_c14a41.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_1zplayer_c14a41){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1298701&ma_error=ERROR_1″;
v_err_log_1zplayer_c14a41.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_2zplayer_c14a41 = document.getElementById(“zplayer_c14a41_ga_error2”);
videozplayer_c14a41.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_2zplayer_c14a41){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1298701&ma_error=ERROR_2″;
v_err_log_2zplayer_c14a41.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_3zplayer_c14a41 = document.getElementById(“zplayer_c14a41_ga_error3”);
videozplayer_c14a41.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_3zplayer_c14a41){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1298701&ma_error=ERROR_3″;
v_err_log_3zplayer_c14a41.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_4zplayer_c14a41 = document.getElementById(“zplayer_c14a41_ga_error4”);
videozplayer_c14a41.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_4zplayer_c14a41){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1298701&ma_error=ERROR_4″;
v_err_log_4zplayer_c14a41.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_5zplayer_c14a41 = document.getElementById(“zplayer_c14a41_ga_error5”);
videozplayer_c14a41.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_5zplayer_c14a41){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1298701&ma_error=ERROR_5″;
v_err_log_5zplayer_c14a41.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_c14a41.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_1”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_c14a41_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_c14a411 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c14a411”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_c14a411){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1298701&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1″;
v_track_slow_playlist_zplayer_c14a411.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_c14a41.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_2”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_c14a41_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_c14a412 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c14a412”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_c14a412){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1298701&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2″;
v_track_slow_playlist_zplayer_c14a412.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_c14a41.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_3”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_c14a41_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_c14a413 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c14a413”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_c14a413){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1298701&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3″;
v_track_slow_playlist_zplayer_c14a413.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_c14a41.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_4”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_c14a41_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_c14a414 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c14a414”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_c14a414){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1298701&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4″;
v_track_slow_playlist_zplayer_c14a414.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_c14a41.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_5”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_c14a41_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_c14a415 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c14a415”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_c14a415){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1298701&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5″;
v_track_slow_playlist_zplayer_c14a415.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_c14a41.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_6”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_c14a41_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_c14a416 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c14a416”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_c14a416){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1298701&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6″;
v_track_slow_playlist_zplayer_c14a416.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_c14a41.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_7”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_c14a41_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_c14a417 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c14a417”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_c14a417){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1298701&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7″;
v_track_slow_playlist_zplayer_c14a417.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_c14a41.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_8”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_c14a41_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_c14a418 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c14a418”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_c14a418){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1298701&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8″;
v_track_slow_playlist_zplayer_c14a418.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_c14a41.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_9”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_c14a41_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_c14a419 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c14a419”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_c14a419){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1298701&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9″;
v_track_slow_playlist_zplayer_c14a419.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_c14a41.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_10”);
$(“

“).insertBefore(“#zplayer_c14a41_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_c14a4110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_c14a4110”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_c14a4110){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1298701&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10″;
v_track_slow_playlist_zplayer_c14a4110.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_c14a41.player.on(“timeupdated”, function () {
if(v_load_recommend_boxzplayer_c14a41 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){
try{
var v_time_current = videozplayer_c14a41.player.currentTime();
if(v_time_current > 0){
if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){
function getJsonRecomment(url,callback){
if(url == “”){
return “”;
}
dynamicIdLive = new Date().valueOf();
url = url+dynamicIdLive;
console.log(url);
var xhr = new XMLHttpRequest();
// Get url
xhr.open(“GET”, url, true);
// Kiểu phản hồi
xhr.responseType = “json”;
xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds
xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);}
// Load data
xhr.onload = function() {
var status = xhr.status;
if (status == 200) {
callback(xhr.response);
}else{
console.log(“B3: status != 200”);
}
};
xhr.send();
}
if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){
getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){
if(typeof v_object_recomend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){
var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”);
var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”);
// Lặp để loại bỏ những bài đang xem
var arr_recomend_video = new Array();
var k=0;
for(j=0;j 0){
if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){
continue;
}
if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
}
arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j];
k++;
}
var v_total_page_recommend =0;
v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”])));
// Tao HTML video recommend
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “return send_ga_gtag(‘box_goi_y_ngoai_khung_play’, ‘chuyen_muc_731~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1298701~~phien_ban_pc’,’eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjczMSIsImxldmVsMV9jYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjczMSIsInBhZ2VDYXRlZ29yeV8yNGgiOiJlbnRlcnRhaW5tZW50IiwiY29uZmlnSWRfMjRoIjoiMTI5ODcwMSIsImFydGljbGVJZF8yNGgiOiJudWxsIiwiZGV2aWNlXzI0aCI6InBjIiwiYWN0aW9uXzI0aCI6ImNsaWNrIn0=’, this)”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “id_chuyen_muc_731_id_bai_viet_1298701_phien_ban_pc”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “gtag(‘event’, ‘box_goi_y_ngoai_khung_play’,{categoryId_24h:’731′,pageCategory_24h:’entertainment’, articleId_24h:’1298701′,device_24h:’pc’,action_24h:’impression’});”;
var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_c14a41″);
// Gắn HTML vào chuỗi
if(v_html_recomend !=””){
// Nếu tồn tại video highlight
if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_c14a41”).length) {
$(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_c14a41”).after(v_html_recomend);
} else {
if ($(“#zplayer_c14a41_container”).length) {
$(“#zplayer_c14a41_container”).after(v_html_recomend);
}
}
// Hiển thị dạng slide
if ($(“#box_recommend_zplayer_c14a41”).length) {
$(“#box_recommend_zplayer_c14a41”).show(1000);
setTimeout(function(){
create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_c14a41”, “swpier_container_zplayer_c14a41″,”swiper_active_slide_zplayer_c14a41”, “pagination-zplayer_c14a41″,”wrapper_zplayer_c14a41”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_c14a41”, “prvVid_recommendzplayer_c14a41”, “nxtVid_recommendzplayer_c14a41”);
$(“#box_recommend_zplayer_c14a41”).css(“height”, “”);
}, 900);
}
}
}
});
}
v_load_recommend_boxzplayer_c14a41 = false;
}
}
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
}
});

videozplayer_c14a41.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_waiting_zplayer_c14a41 = document.getElementById(“zplayer_c14a41_ga_media_slow_waiting”);
if(v_slow_waiting_zplayer_c14a41){
//đổi ms về s
v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1298701&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load;
v_slow_waiting_zplayer_c14a41.innerHTML = ”;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “);
});
videozplayer_c14a41.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_metadata_zplayer_c14a41 = document.getElementById(“zplayer_c14a41_ga_media_slow_metadata”);
if(v_slow_metadata_zplayer_c14a41){
//đổi ms về s
v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1298701&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata;
v_slow_metadata_zplayer_c14a41.innerHTML = ”;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “);
});
videozplayer_c14a41.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){
//console.log(‘ON PREROLL START’);
docGaPreroll_zplayer_c14a41 = document.getElementById(‘zplayer_c14a41_ga_preroll’);
if(docGaPreroll_zplayer_c14a41){
docGaPreroll_zplayer_c14a41.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_preroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_c14a41.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){
//console.log(‘ON OVERLAY START’);
docGaOverlay_zplayer_c14a41 = document.getElementById(‘zplayer_c14a41_ga_overlay’);
if(docGaOverlay_zplayer_c14a41){
docGaOverlay_zplayer_c14a41.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_overlay_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_c14a41.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){
//console.log(‘ON POSTROLL START’);
docGaPostroll_zplayer_c14a41 = document.getElementById(‘zplayer_c14a41_ga_overlay’);
if(docGaPostroll_zplayer_c14a41){
docGaPostroll_zplayer_c14a41.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_postroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});

videozplayer_c14a41.player.on(“onResume”, function (evt, data) {
//console.log(“listener onResume: “);

});
videozplayer_c14a41.player.on(“onStop”, function(name) {
//console.log(“listener onStop: “);

});

}
videoAdsInitzplayer_c14a41 = true;
}
// Ga video load luôn được chạy
var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_c14a41_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ”;
function inViewport( element ){
// Get the elements position relative to the viewport
var bb = element.getBoundingClientRect();
// Check if the element is outside the viewport
// Then invert the returned value because you want to know the opposite
return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom


 

Giới thiệu nghethuatthu7.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.